C L I C K SCAM F.A.Q. CONTACT E-BANK

 

E-BANK:

  

PayPal Sz�mla Payza Sz�mla Liberty Sz�mla

Payza online p�nzt�rca  /AlertPay/

Ezen az oldalon t�zetesen v�gigvezetem hogyan kell Payza fi�kot nyitni.

1. Payza sz�mla

2. Payza regisztr�ci�

3. Aktiv�l�s

4. Forintsz�mla hozz�ad�sa (My Bank Accounts)

5. P�nz befizet�se a sz�ml�ra (Add Funds)

6. P�nz lek�r�se a sz�ml�r�l (Withdraw)

7. �tutal�s Payza-r�l Payza-ra

8. Befizetett p�nz visszaig�nyl�se (Dispute)

A Payza az egyik legn�pszer�bb internetes fizet�si lehet�s�g �s a m�sodik legnagyobb online p�nz transzfer szolg�ltat� jelenleg Paypal ut�n a interneten. A c�g 2012-ben alakult /el�dje: AlertPay/ Kanad�ban �s az�ta dinamikus fejl�d�sben t�r el�re �s pr�b�l min�l nagyobb piacot teremteni m�s hasonl� v�llalatok mellet. Az Payza m�ra m�r t�bb mint 4 milli� regisztr�lt felhaszn�l�val rendelkezik, t�bb mint 190 orsz�gban ny�jtja szolg�ltat�sait �s mintegy 22 valuta fajt�t t�mogat. A Payza hiteless�g�t egy f�ggetlen amerikai szerv, a BBB(Better Business Bureau) fel�gyeli.

Az Internet dinamikus el�re t�r�se sor�n egyre nagyobb sz�ks�g volt egy olyan fizet�si rendszerre, amely biztons�got, gyorsas�got �s k�nyelmet ny�jtott. Az online �ruh�zak t�meges megjelen�s�vel a fizet�st siker�lt megoldani �gy, hogy egy biztons�gos k�dolt csatorn�n kereszt�l a v�s�rl� k�zvetlen�l megadta a bankk�rtya sz�m�t az adott weboldalnak (pl. webshopnak), mely kapcsolatban �llt egy norm�l bankkal �s a rendszer levonta a k�v�nt �sszeget. Ezzel a p�nz tranzakci�k ugyan jelent�sen felgyorsultak, de a v�s�rl�k m�g mindig f�ltek kiadni k�rtyasz�mukat �s titkos k�djukat egy �ismeretlen� weboldalnak. Ekkor j�ttek l�tre a elektronikus p�nzt�rc�k (pl. PayPal, Payza, MoneyBookers, Neteller stb.), melyek biztos h�tt�rrel rendelkez� v�llalatok tulajdon�ban vannak. Ide adjuk meg egyszer a sz�mla adatainkat �s egy�b sz�ks�ges szem�lyes inform�ci�t magunkr�l. �k pedig garant�lj�k a p�nz k�ld�si �s fogad�si biztons�gunkat, valamint kezelik ki- �s befizet�ses tranzakci�inkat.
 

Az Payza haszn�lat�nak el�nyei:

  • Az egyik legn�pszer�bb fizet�si rendszer a vil�gon
  • Gyors, biztons�gos
  • Payza sz�ml�d 22 p�nznemben nyithatod meg ,k�zt�k magyar forintban is
  • Payza t�bb mint 190 orsz�gban el�rhet� ,term�szetesen Magyarorsz�gon is
  • Lehet�s�g van belf�ldi utal�ssal magyar banksz�ml�ra is befizetni a magyar Payza felhaszn�l�knak

Ezen az oldalon az Payza -val kapcsolatban az al�bbiakat tal�lod meg:

  • Payza magyar nyelv� bemutat�sa
  • Payza regisztr�ci�
  • Payza sz�mlat�pusok �s tranzakci�s d�jak
  • Befizet�s az Payza sz�ml�ra
  • Kifizet�s az Payza sz�ml�r�l

1. Payza sz�mla

Payza regisztr�ci�kor 3 sz�mlat�pus k�z�l lehet v�lasztani:

- Personal Starter: Kezd� Payza sz�mla, korl�tozott p�nzmozg�ssal. Havonta max. 400 doll�rt vagy ennek megfelel� deviz�t lehet fogadni �s teljes �lettartam alatt is  max. 2000 doll�rt vagy ennek megfelel� deviz�t. Teh�t ,ha �vekig vagy �vtizedekig haszn�ljuk ezt a Payza Personal Starter sz�ml�t ,akkor ez id� alatt is max. 2000 doll�rt �rkezhet �sszesen az Payza sz�ml�nkra. Valamint hitelk�rty�r�l nem lehet p�nzt befizetni.

- Personal Pro: Szint�n mag�nszem�lyek sz�m�ra ,de itt megsz�nnek a korl�tok. B�rmekkora lehet a p�nzmozg�s �s hitelk�rty�t is lehet haszn�lni. Mindenk�ppen ezt az Payza sz�mlat�pust javaslom!

- Business : �zleti sz�mla. V�llalkoz�soknak, szervezeteknek �s webshopoknak. Szint�n nincsenek korl�tok.

Az itt l�that� t�bl�zat tartalmazza a Payza k�lts�geket az egyes sz�mlacsomagokn�l.

Figyelem!! 
A Payza p�nz k�ld�s �s fogad�s nem �sszekeverend� a Payza p�nz befizet�ssel �s kifizet�ssel!! P�nzt lehet k�ldeni Pl. m�s embernek /webshopnak/ �s fogadni is t�le. A p�nz befizet�st �s kifizet�st viszont mindenki a maga Payza sz�ml�j�ra teszi meg pl. belf�ldi banki �tutal�ssal.

 

P�nz k�ld�s �s fogad�s

Sz�mlanyit�s

Ingyenes

Ingyenes

Ingyenes

P�nz fogad�s hitelk�rty�val

N/A

4.90 % + 65.80 HUF

4.90 % + 65.80 HUF

P�nz fogad�s

Ingyenes

2.50 % + 65.80 HUF

2.50 % + 65.80 HUF

P�nz k�ld�s

Ingyenes

Ingyenes

Ingyenes

P�nz kiv�tel

 

 

 

Banki utal�s (belf�ldi)

800.00 HUF

800.00 HUF

800.00 HUF

Hitelk�rtya

$1.00 USD

$1.00 USD

$1.00 USD

Banki utal�s (k�lf�ldi)

$15.00 USD

$15.00 USD

$15.00 USD

Csekk

Ingyenes

Ingyenes

Ingyenes

P�nz befizet�s

 

 

 

Banki utal�s (belf�ldi)

V�ltoz�

V�ltoz�

V�ltoz�

P�nzes utalv�ny

Ingyenes

Ingyenes 

Ingyenes 

Banki utal�s (k�lf�ldi)

$20.00 USD

$20.00 USD

$20.00 USD

Csekk

Ingyenes 

Ingyenes 

Ingyenes 

P�nznem �tv�lt�s

 

 

 

�tv�lt�si jutal�k

2.500 %

2.500 %

2.500 %

A p�nz befizet�sn�l a V�LTOZ� felirat annyit jelent ,hogy 13250 FT alatt 800 Ft a levont k�lts�g , felette viszont ingyenes.

2. Payza regisztr�ci�

A Payza.com f�oldal�n kattints a SIGN UP NOW feliratra!

A k�vetkez� Payza oldalon az orsz�got kell kiv�lasztani. Ez Magyarorsz�g eset�n Hungary.
 

Ezut�n a sz�mlat�pust, ami a "Select Your Account Type" men�pont alatt van. PERSONAL PRO-t v�lassz, �gy korl�tlan p�nzmozg�si limited lesz ki �s befizet�sn�l !!!

Majd a szem�lyes adatokat kell megadni:    FIGYELEM!! �KEZETES KARAKTERT NE HASZN�LJ!!!

Az Payza regisztr�ci� sor�n a k�vetkez� oldalon kell megadni a sz�mlainform�ci�kat. Az E-MAIL c�med lesz a sz�mlaazonos�t�d ,ezzel tudsz majd bel�pni a Payza sz�mla oldaladra. Itt kell megadni a jelsz�t (k�tszer) , egy biztons�gi PIN k�dot (k�tszer).

Azt�n meg kell adni k�t biztons�gi k�rd�sre a v�laszt ,ha elfelejten�d a jelszavad. Ezek a biztons�gi k�rd�sek vannak:

Biztons�gi k�rd�s (b�rmelyik v�laszthat�):

- What is the name of your best childhood friend?                   Mi a neve a gyerekkori bar�todnak?
- What is the name of your first teacher?                                 Mi a neve az els� tan�rodnak?
- What was your childhood nickname?                                     Mi a gyerekkori beceneved?
- What was your first pet's name?                                           Mi volt az els� �llatod neve?
- What is the name of the street where you grew up?             Mi az utca neve ahol feln�tt�l?
- What was you first phone number that you can remember?  Mi volt az els� tel�sz�mod?
- What is the color of the first car you owned?                        Mi volt a sz�ne az els� aut�dnak?

Figyelem! A k�rd�sekre �kezet n�lk�li v�laszokat adj!

Elk�sz�lt a Payza sz�ml�d. V�gezt�l is az Payza regisztr�ci�val !

Ezut�n a Payza -t�l kapsz egy e-mailt a megadott e-mail c�mre. Ha nem tal�lod, n�zd meg a SPAM mapp�t is. Lesz benne egy aktiv�l� link ,arra kattints r�. Ut�na a f�oldalon az e-mail c�meddel �s a regisztr�ci� sor�n megadott jelsz�val be tudsz l�pni.

3. Aktiv�l�s

Ha bel�pt�l ,akkor a Payza sz�mla hiteles�t�se j�n. Erre az�rt van sz�ks�g ,hogy a sz�ml�dnak megfelel� p�nz limitek ne legyenek lekorl�tozva.

A f�men�ben (My Payza Account) v�laszd ki a "Verification" -t. Ut�na klikkelj a "BECOME VERIFIED" gombra.

2 lehet�s�g van a Payza sz�mla hiteles�t�s�re:
     1. Banki �tutal�ssal
     2. Hitelk�rty�val val� befizet�s

4. Forintsz�mla hozz�ad�sa

(My Bank Accounts)

Forintsz�mla hozz�ad�sa, amelyr�l fel tudod t�lteni a Payza sz�ml�dat.

Miut�n bejelentkezt�l, kattints a bal fels� sarokban tal�lhat� "My Payza Account" feliratra!

V�laszd ki a "My Bank Accounts" men�t!

A k�pen l�that� m�don t�ltsd ki az adatlapot! Ha nem Magyarorsz�gi banksz�ml�t adsz hozz�, akkor azt az orsz�got v�laszd ki, ahol a bank van! IBAN sz�mot egyben kell be�rni! Lehet�leg itt se haszn�lj �kezetes bet�ket!

Ellen�rizd le az adatokat �s kattints az "Add Bank Account"-ra.

Sikeresen hozz�adtad a sz�ml�dat. Err�l kapt�l e-mailben is �rtes�t�st.

5. P�nz befizet�se a sz�ml�ra

(Add Funds)


Kattints az "Add Funds" gombra a Payza sz�ml�d jobb fels� sark�ban!

Kattints a "Bank Transfer" feliratra!

T�bb hozz�adott banksz�mla eset�ben v�laszd ki azt, amelyikr�l fel szeretn�d t�lteni a Payza sz�ml�dat!

Add meg a felt�lt�s �sszeg�t forintban! �rdemes legal�bb 13 250 Ft-ot felt�lteni egyszerre, mert akkor nem vonnak le jutal�kot.

13 250 Ft alatti felt�lt�s eset�n egys�gesen 800 Ft k�lts�get sz�molnak el.

Ellen�rizd az adatok helyess�g�t!

Az Important Updates felirat alatt figyelmeztetnek arra, hogy minden felmer�l� probl�m�ddal kapcsolatban a Payza �gyf�lszolg�lat�t c�lszer� keresni. Ha partnerbankon kereszt�l akarod megoldani a probl�m�t, akkor 25 Euro adminisztr�ci�s k�lts�ggel terhelnek meg! Ha az I accept jel�l�n�gyzetet kipip�lod, akkor azzal ezt a felt�telt is elfogadod.

Ha mindent j�l csin�lt�l, akkor az al�bbihoz hasonl� ablakot kell kapnod. Itt megtal�lod a saj�t Deposit Code-odat, melyre a k�s�bbiekben sz�ks�ged lesz!

A Deposit Code mindenkin�l egyedi! Senkir�l se m�sold le!

L�thatod az utal�shoz sz�ks�ges kedvezm�nyezett nevet �s banksz�mlasz�mot. Az utal�st az utols� l�p�st k�vet�en kell elv�gezni az itthoni forintsz�ml�r�l ind�tva!

A Payza fi�kod f�oldal�n a "Recent Transactions" men�pont alatt l�tnod kell az al�bbi k�pet. A Pending felirat jelzi, hogy folyamatban van a felt�lt�s, m�r csak az utal�snak kell meg�rkezni! Ha a Pending feliratra kattintunk, megkaphatjuk �jra az utal�shoz sz�ks�ges adatokat. (Ha esetleg nem j�l �rtuk volna fel el�z�leg)

Ind�ts egy utal�st az el�zetesen megadott �sszeggel arr�l a sz�ml�r�l, amit fent megjel�lt�l m�r.

Sz�ml�z�si adatok:

Kedvezm�nyezett: Earthport Plc.

Sz�mlasz�m: 12010501-00122764-00200000

Utal�s el�tt mindig ellen�rizd le, hogy ezt a sz�mlasz�mot adta-e meg neked is. Norm�lis esetben ezt fogja megadni.

(2 k�ppel fentebb l�tod, hogy hol kell keresni)

K�zlem�ny: Saj�t egyedi Deposit Code-od! Csak a hossz� sz�msort �rd be, semmi m�st!

Az automata ennek a sz�msornak k�sz�nhet�en azonos�tja be a befizet�sedet.

P�lda az utal�sra (CIB bank):

Az �tutal�st k�vet�en 5 munkanapon bel�l e-mailben �rtes�t a rendszer a felt�lt�sr�l.

 

6. Payza kifizet�s (Withdraw)


P�nzt csak a Verified st�tusz� fi�kb�l lehet kik�rni �s csak olyan banksz�ml�ra, amelyr�l m�r t�rt�nt utal�s a Payza fi�kodba! A Sz�ml�d st�tusz�t a bel�p�st k�vet�en a jobb fels� sarokban tudod ellen�rizni a neved mellett. Verified vagy Unverified.

Ha Payza -s sz�ml�dr�l p�nzt akarsz kik�rni ,akkor megteheted 3 m�don:

- Nemzetk�zi banki �tutal�s (Bank Wire)
- Belf�ldi banki �tutal�s (Bank Transfer)
- Csekk

A kifizet�s kezdem�nyez�s�hez a fenti men�sorb�l a "Withdraw" -ra kell kattintani.
Majd ki kell v�lasztani ,hogy milyen m�don k�red ki a p�nzedet.

Belf�ldi �tutal�ssal (Bank Transfer) ,ennek az �ra 800 Ft. A legkisebb kik�rhet� �sszeg 1400 Ft. 2-5 nap az �tfut�si id�.

Ha t�bb Devizanemben is van p�nz�nk, akkor v�lasszuk ki azt, amelyik egyenlegb�l p�nzt szeretn�nk kivonni. K�zvetlen�l a kiv�lasztott devizanem alatt leolvashatjuk az adott deviz�ra vonatkoz� rendelkez�s�nkre �ll� egyenleget. Ezt k�vet�en v�lasszuk ki azt a banksz�ml�t, amire a p�nzt szeretn�nk kik�rni (felt�ve, ha t�bb banksz�ml�nk is van hozz�adva) Csak olyan sz�ml�ra tudunk p�nzt kik�rni, amely confirmed st�tuszban van.

�rjuk be a kiv�telre sz�nt �sszeget az Amount mez�be. �rtelemszer�en ennek meghat�roz�sa a kiv�lasztott deviz�ban �rtend�. A Details r�sz �resen hagyhat�. Ha van valamilyen megjegyz�sed, azt be�rhatod, de nem sz�ks�gszer�.

M�g egyszer ellen�rizd az adatokat!  Ha rendben van, add meg a sz�mlanyit�skor v�lasztott Tranzakci�s k�dot.

Az al�bbi k�p a sikeres tranzakci�t jelzi.

A Cancel Transaction gombra csak akkor kattints, ha meg akarod szak�tani ezt a folyamatot!

A kik�r�s kb. 2-5 napot vesz ig�nybe. El�fordulhat, hogy az utols� napon a Pending st�tusz Completed -re v�lt, de a magyarorsz�gi banksz�ml�don nem l�that� m�g az �sszeg. P�nikra semmi ok! M�g aznap, vagy a k�vetkez� napon l�that� lesz ott is!

7. �tutal�s Payza-r�l Payza-ra

Lehet�s�g�nk van a saj�t Payza sz�ml�nkr�l p�nzt k�ldeni egy m�sik Payza sz�ml�ra. Ez a k�ldem�ny azonnal j�v��r�dik a kedvezm�nyezett sz�ml�j�n. Ez a tranzakci� minden sz�mlat�pus eset�n k�ld� �s fogad� oldalon is d�jmentes. (kor�bban pro �s business sz�ml�k eset�ben a fogad� oldalon tranzakci�s d�jat �rv�nyes�tett a Payza).

P�nzt k�ldeni ilyen m�don az Unferified st�tuszban l�v� sz�ml�ra is lehet, azonban ezzel a tranzakci�val nem ker�l Verified st�tuszba.

Miut�n bejelentkezt�l, kattints a jobb fels� sarokban tal�lhat� "Send Funds" feliratra!

�rtelemszer�en t�ltsd ki az al�bbi mez�ket. Ha a devizanemn�l Forintot v�lasztott�l, akkor a k�ldeni k�v�nt �sszeget is Forintban kell megadni, ha Doll�rt, akkor term�szetesen Doll�rban kell megadni.

Ellen�rizni az adatokat! Tranzakci�s k�dot be�rni. (A Tranzakci�s PIN k�dot te hat�roztad meg a regisztr�ci� alkalm�val) Azt�n "Send" /k�ld�s/ gomb.

Amikor az al�bbi k�pet l�tod, sikeresen elk�ldted a p�nzt a c�mzettnek. Err�l a c�mzett e-mailben is �rtes�lt �s te is kapt�l err�l egy e-mail �rtes�t�t. Most m�r nyoma van a Recent Transaction t�bl�zatban is.

Az �tutal�st k�vet�en az �sszeget azonnal leemelik a sz�ml�dr�l, �s a fogad� Payza sz�ml�j�n azonnal megjelenik.

8. Befizetett p�nz visszaig�nyl�se (Dispute)

Az els� l�p�s, hogy l�pj be az AlertPay fi�kodba, majd kattints a "Resolution Center" men�pontra, ut�na pedig a "File Dispute" gombra.

A megjelen� sz�vegdobozba be kell m�solni a levelet, term�szetesen az adatokkal kieg�sz�tve.

A m�soland� lev�l:

-->

Hi, I have invested $ (az �sszeg amit befektett�l) of this account on aLehet�s�g�nk van a saj�t Payza sz�ml�nkr�l p�nzt k�ldeni egy m�sik Payza sz�ml�ra. Ez a k�ldem�ny azonnal j�v��r�dik a kedvezm�nyezett sz�ml�j�n. Ez a tranzakci� minden sz�mlat�pus eset�n k�ld� �s fogad� oldalon is d�jmentes. (kor�bban pro �s business sz�ml�k eset�ben a fogad� oldalon tranzakci�s d�jat �rv�nyes�tett a Payza). P�nzt k�ldeni ilyen m�don az Unferified st�tuszban l�v� sz�ml�ra is lehet, azonban ezzel a tranzakci�val nem ker�l Verified st�tuszba. High Yield Investment Program (a program URL c�me). In the Terms Of Service they specify that they pay in less than (ami a programban meghat�rozott kifizet�si id�), and ive been waiting more than (ah�ny napot v�rt�la kik�r�s �ta) since I�ve requested my payment to this account $(a hozamokkal egy�tt v�rt �sszeg), I�m waiting since (ameddig v�rt�l �v,h�,nap). I�ve also sent tickets to their support contact and never been answered. I believe I�ve been scammed by this HYIP site. Is there any chance you can reverse the transaction and have my $(amennyit befektett�l) or the interests $(amennyit v�rt�l befektet�s+hozam) back in my account? This is the information of my payment:

(Ide kell bem�solni a befizet�sr�l sz�l� e-mail r�szleteit, amit az AlertPay-t�l kapt�l annak idej�n �s a c�gt�l, amibe befektett�l. Szerepeljen benne a befektet�s referencia sz�ma.) Ive already sent mails to the administrator, and never been answered.

The Reference number of the transaction is: (a befektet�s referencia sz�ma, a legjobb k�perny�fot�t k�ldeni r�la)

And the information from the withdraw in the HYIP site: COPY PASTE THE TEXT CORRESPONDING TO THE WITHDRWAL REQUEST: (Ide kell bem�solni azt az e-mail, amit a c�gt�l kapt�l, hogy tudom�sul vett�k a p�nzkiv�teli sz�nd�kodat, vagy k�perny�fot�t k�ldeni a p�nz kik�r�s�nek t�ny�r�l, ahogyan a c�g oldal�n megtal�lhat�, ahova befektett�l.)

Best Regards,

Your name (saj�t neved)

ACC: your AlertPay email ID (AlertPay e-mail c�med)

-->

Mell�kleteket is k�ldhetsz (upload files), pl. k�perny�fot�kat.

M�g egy dolog: a 30 napot nem haladhatja meg az id�, amit a p�nzedre v�rt�l, mert akkor m�r nem tudnak int�zkedni!

Ezut�n kb. 1 nap m�lva kapsz egy visszaigazol� e-mailt, amiben megk�sz�nik, hogy seg�thetnek.

Majd m�g 2db e-mailt, az egyikben le�rj�k, hogy m�g egyszer pr�b�ld meg felvenni a kapcsolatot a k�rd�ses c�ggel, (lehet�leg e-mailban tedd, ne a c�g oldal�n kereszt�l, mert annak nem marad nyoma!)

A m�sik lev�l (t�rgya: Contact Request) azt fogja tartalmazni, hogy �k megkerest�k a c�get �s felsz�l�tott�k �ket, hogy 5 munkanapon bel�l vegy�k fel az AlertPay-al a kapcsolatot, k�l�nben a sz�ml�jukr�l az �ltalad k�vetelt �sszeget levonj�k �s neked �tutalj�k.

Az AlertPay-t�l �rkezett e-mail-ek kik�ld�s�t�l sz�m�tott 10 napon bel�l kell v�laszolnod a m�sodik lev�lre (Contact Request), teh�t arra, amelyikben a c�gnek k�ld�tt sz�veg�k is le van �rva. A v�laszodban le kell �rni, hogy �jra megkerested a c�get, de nem v�laszoltak �s a p�nzed m�g mindig nem kaptad meg (�rdemes egy h�t ut�n m�r v�laszolni).

Ha minden j�l megy a 10 nap letelte ut�n kapsz egy �jabb levelet az AlertPay-t�l, hogy a k�vetkez� bejelentkez�sedkor m�r a sz�ml�don lesz a p�nz. Nem kell megadni a jelszavadat, amivel a c�g oldal�ra bel�pt�l, el�g a felhaszn�l�neved, amit egy�bk�nt tartalmaznia kell annak az e-mail-nek, amit a befektet�sedkor a c�g k�ld�tt neked, ha nem k�ldtek r�la levelet, akkor term�szetesen bele�rhatod a lev�lbe, de csak a felhaszn�l�nevedet �rd bele.