C L I C K SCAM F.A.Q. CONTACT E-BANK

 

E-BANK: 

  

PayPal Sz�mla Payza Sz�mla Liberty Sz�mla

PayPal sz�mla

Ezen az oldalon t�zetesen v�gigvezetem hogyan kell Paypal fi�kot nyitni.

1. Inform�ci�k megad�sa

2. Aktiv�l�s

3. Bankk�rtya hozz�ad�sa a sz�ml�hoz

4. P�nz lek�r�se a sz�ml�r�l (WITHDRAW)

5. Valutav�lt�s a sz�ml�n

6. �tutal�s PayPal-r�l PayPal-ra

1. INFORM�CI�K MEGAD�SA

A regisztr�ci� menete a k�vetkez�:

A Paypal.com-on a Sign-Up-ra kattintva bej�n a Paypal regisztr�ci� els� oldala.

Itt ki lehet v�lasztani, hogy milyen t�pus� fi�kot szeretn�nk regisztr�lni, �n a szem�lyes, azaz Paypal for you (individual) mutatom be, de ha keresked� vagy �s van c�ged vagy v�llalkoz�sod, aminek a p�nzforgalm�t Paypal -on kereszt�l akarod v�gezni, akkor Paypal for Business sz�ml�t nyiss.

V�laszd ki az orsz�got, ahol �lsz (Your country or region)! Magyarorsz�g eset�n Hungary-t kell v�lasztani. Ezut�n a nyelvet, az angolt -t (English) javaslom, ugyan is magyar nyelven nem �rhet� el a Paypal.

A k�vetkez� paypal regisztr�ci�s oldalon kell megadni a szem�lyes adatokat:

A k�pre be�rtam a seg�ts�get ,de le�rom k�l�n is:

Email Address:                      val�s e-mail c�m, ezzel lehet majd bel�pni
Password:                             jelsz� (minimum 8, maximum 20 karakter
Retype Password:                 jelsz� m�g egyszer
First Name:                            Keresztn�v
Last Name:                            Vezet�kn�v
Address Line 1:                     Utca, h�zsz�m, emelet, ajt�
Address Line 2:                     M�sodik sor ,ha az els� nem volt el�g (nem k�telez�)
City:                                     V�ros / Telep�l�s
State / Province / Region:    Megye
Postal Code:                         Ir�ny�t�sz�m
Phone number:                     telefonsz�mod

Ezut�n klikkelj az "Agree and Create Account" felirat� gombra. A megjelen� k�perny�n a "Go to my account" feliratra klikkelve jutsz el a sz�ml�dhoz.

2. AKTIV�L�S

A regisztr�ci�t k�vet�en az e-mail c�medet ellen�rzik, kapsz egy e-mail-t a paypal -t�l hamarosan, amiben a "Link now" feliratra kattintva a megjelen� k�perny�n  �rd be a jelszavad.  Ezzel igazoltad, hogy tied az email c�m �s r�gt�n be is l�psz a sz�ml�dra.

Az els� bel�p�skor ez a k�perny� fogad majd:

Itt kell v�lasztanod k�t biztons�gi k�rd�st, amire meg adnod a v�laszt is, amit csak te tudsz. Ez akkor j�n j�l pl. amikor elfelejtetted a jelszavad.

Ezek k�z�l kell v�lasztanod �s persze a kett�nek k�l�nb�znie kell:

- What's the name of your first school?                                  Mi a neve az els� iskol�dnak?
- What's the name of your first pet?                                      Mi a neve az els� �llatodnak?
- What's the name of the hospital in which you were born?   Mi a neve a korh�znak ahol sz�lett�l?
- What's your oldest child's nickname?                                   Mi az els� beceneved?
- What's your father's middle name?                                      Mi az �desap�d k�z�ps� neve?
- Where did you travel on your honeymoon?                         Hol volt�l n�sz�ton?
- What was the name of your favorite childhood toy?           Mi a neve a gyerekkori kedvenc j�t�kodnak?
- What is the name of your first flatmate?                             Mi a neve az els� lak�t�rsadnak?
- What's the maiden nom of your grandmother?                   Mi a nagymam�d le�nykori neve?

Majd klikkelj a "Submit" -ra �s a Paypal sz�ml�d f�k�perny�j�re jutsz.

3. BANKK�RTYA HOZZ�AD�SA A SZ�ML�HOZ

A sz�ml�dhoz csatolhatsz bankk�rty�t vagy hitelk�rty�t �s Paypal-al t�rt�n� v�s�rl�s eset�n ezt terhelik meg. Egy�bk�nt az �ves p�nzforgalmi limitek is n�vekednek, ha csatolsz egy k�rty�t. Ehhez klikkelj ide:

Majd a megjelen� oldalon �rd be a bankk�rtya vagy hitelk�rtya adataidat:

First Name:                         Keresztn�v (automatikusan ki lesz t�ltve, v�ltoztathat�)
Last Name:                         Vezet�kn�v (automatikusan ki lesz t�ltve, nem v�ltoztathat�)
Card Type:                          K�rtya t�pusa - Visa, MasterCard, Discover, American Express csak ezek lehetnek!
Card Number:                      K�rtya sz�ma, egybe�rva (k�t�jel, sz�k�z ne legyen benne!)
Expiration Date:                  K�rtya lej�rati ideje (a k�rty�n felt�ntetett d�tum h�/�v-ben van megadva!)
Card Verification Number:    K�rtyaellen�rz�si sz�m, �ltal�ban a k�rtya h�toldal�n van.


A tov�bbl�p�s el�tt a haszn�lni k�v�nt k�rty�ra kell egy kis p�nzt rakni, mivel a k�rtya hozz�ad�sakor a PayPal egy 400Ft -os pr�baterhel�st v�gez el, amit vissza is ad a Paypal sz�ml�ra, ha igazoltuk, hogy mi�nk a k�rtya. Ekkor a k�rty�t m�g csak korl�tozottan lehet haszn�lni.

Ha minden adat meg lett adva, p�nz is van a k�rty�n, a Continue-ra kattintva lehet tov�bbl�pni.

A 4 jegy� k�dot megtudod n�zni a banksz�mla kivonatodon vagy megk�rdezed a bankod �gyf�lszolg�lat�n, vagy ha kapsz SMS-t a levon�sr�l, akkor m�r lehet, hogy ott is l�tszik. Valahogy �gy fog kin�zni: PP*1234CODE


Ezt a k�dot kell megadni a "Confirm my debit or credit card" oldalon, amit a f�oldalon fogsz megtal�lni a "Notifications" ablakban.

Ezzel k�sz is a Paypal regisztr�ci�, ezut�n t�k�letesen haszn�lhat� az "ellen�rz�tt" sz�mla...

Halkan megjegyezn�m ha a sz�ml�hoz nincs csatolva bankk�rtya /egysz�val nem ellen�rz�tt/, akkor is lehet haszn�lni.

Viszont sok fizet�s oldal "allergi�s" a nem ellen�rz�tt sz�ml�ra..

4. P�NZ LEK�R�SE A SZ�ML�R�L (WITHDRAW)

V�laszd a WITHDRAW men�t.

1. Adatok:

Account type:                   �tutal�s t�pusa (csekk vagy banki �tutal�s)
From this balance:             Valutanem
Ammount:                        �tutalni k�v�nt �sszeg
To:                                    Banksz�mla megad�sa

Kattints a CONTINUE gombra.

2. Adatok ellen�rz�se:

Ammount:                         �tutalni k�v�nt �sszeg
Bank name:                        Fogad� bank neve
Account type                     �tutal�s t�pusa
Bank account number:       J�v��rand� banksz�mla sz�ma

Ha minden adat helyes, akkor kattints a SUBMIT gombra.

5. VALUTAV�LT�S A SZ�ML�N

A PayPal balance mellett tal�lhat� a CURRENCY CONVERTER:

From:                                Amir�l szeretn�nk v�ltani (valutanem)
Ammount:                        �sszeg
To:                                    Amire szeretn�nk v�ltani (valutanem)

Kattints a CALCULATE gombra, ha megfelel az �sszeg, akkor kattints a REVIEW EXCHANGE gombra.

A k�vetkez� oldalon megn�zheted az adatokat �sszes�tve, �s ha minden rendben, akkor kattints a EXCHANGE CURRENCY gombra.

6. �TUTAL�S PAYPAL-r�l PAYPAL-ra

Bel�p�s ut�n kattints a SEND MONEY-ra

To:                                    A fogad� PayPal sz�ml�ja, vagyis e-mail c�me
Ammount:                        �tutalni k�v�nt �sszeg (valutanem kiv�laszt�sa)

Majd v�laszd a PERSONAL f�l�n bel�l a GIFT t�pust, mert akkor nem von le kezel�si k�lts�get.

Kattints a CONTINUE gombra.

Az �tutal�st k�vet�en az �sszeget azonnal leemelik a sz�ml�dr�l, �s a fogad� PayPal sz�ml�j�n azonnal megjelenik.