C L I C K SCAM F.A.Q. CONTACT E-BANK

 

E-BANK:

  

PayPal Sz�mla Payza Sz�mla Liberty Sz�mla

Liberty Reserve online p�nzt�rca

Ezen az oldalon t�zetesen v�gigvezetem hogyan kell Liberty Reserve fi�kot nyitni.

1. Liberty Reserve regisztr�ci�

2. Liberty Reserve be-�s kifizet�s (Goldux)

3. Liberty Reserve be �s kifizet�s (XChanger)

A Liberty Reserve 1999 �ta egy Costa Rica -i sz�khely� online fizet�si rendszer, ahol p�nzedet USA doll�rban tarthatod, s ahonnan �tutal�ssal fizethetsz m�soknak illetve m�sok fizet�seit fogadhatod. Biztons�gos, megb�zhat� �s titkos. A tranzakci�k visszavonhatatlanok (elk�ld�tt fizet�s nem t�r�lhet�). A Liberty Reserve egy azonnali, val�s idej� internetes p�nzt�rca a nemzetk�zi kereskedelemben.

Liberty Reserve �sszefoglal�:

- Sz�mlanyit�s ingyenes
- Tranzakci�s d�j a Liberty Reserve sz�ml�ra bej�v� �sszeg 1% -a max. 2.99 doll�r
- Kimen� tranzakci�k ingyenesek
- Tranzakci� azonnali
- Nem lehet k�zvetlen�l p�nzt ki- �s befizetni a Liberty Reserve sz�ml�ra, kell egy p�nzv�lt�t weboldalt (exchanger) haszn�lni. Ilyen pl. a magyar nyelv� Goldux
-
Liberty Reserve-t legink�bb Forex (t�zsde) , Hyip (magas hozam� befektet�s), internetes �zleti �let ter�let�n lehet haszn�lni.

Liberty Reserve regisztr�ci�

A Liberty Reserve f�oldal�n kattints a "Create Account" feliratra!


K�vetkez� k�perny�n a nevet, e-mail c�met, biztons�gi k�rd�st kell megadni.    �kezetet ne haszn�lj!!

Meg kell adni egy �dv�zl� sz�veget, ezt fogod l�tni ,amikor bel�psz.

Megkapod a jelszavakat. A "Password"-al tudsz bel�pni a Liberty Reserve p�nzt�rc�nkba ,ez nem �sszekeverend� a Liberty Reserve f�sz�ml�val. A p�nzt�rc�ban tarthatsz egy kisebb �sszeget, �gy gyorsabb lehet a p�nzk�ld�s.  A "Login PIN"-el tudsz tov�bb l�pni a f�sz�ml�hoz.

El�sz�r mindig a p�nzt�rc�ba l�psz be �s ut�na tov�bb a f�sz�ml�ba.

Master Key 3 jegy� sz�m pedig esetleges szem�lyes inform�ci�k m�dos�t�s�hoz kell.

Figyelem a megjelen� 3 jelsz�t �rd fel magadnak miel�tt bez�rod a k�perny�t!
 

Kapsz ezzel egy id�ben egy e-mailt is, amiben a sz�mlaazonos�t� sz�mlasz�mod van.  Szint�n jegyezd fel!!
 

Most a "Login" -ra klikkelve l�pj be! Az e-mail -ban kapott "Sz�mlasz�m"-al �s a "Password"-el.
 

"Next" -el tov�bb! Ilyenkor el�fordulhat ,hogy a Liberty Reserve k�r egy "Verification PIN"-t. Ez akkor t�rt�nik meg ha m�s IP c�mr�l l�p�nk be a sz�ml�nkra �s belett kapcsolva az IP c�m v�delem (IP security ENABLED). Ez az�rt j� ,mert �gy m�shonnan nem tudnak bel�pni. A "Verification PIN"- t e-mail -ben k�ldik meg, csak m�sold be a mez�be �s tov�bb is tudsz l�pni.

Most l�tod a megadott �dv�zl�sz�veget. Ha ok� ,akkor pip�ld ki alatta a "Confirm" -al kezd�d� sz�veget �s klikk a "continue" gombra. Ezzel bel�pt�l a "p�nzt�rc�dba". Klikkelj a "Login PIN" gombra! �rd be a "Login PIN" k�dodat.

Bejutott�l a f�sz�ml�ba ,de most els� bel�p�skor m�g a regisztr�ci� m�sodik l�p�s�t meg kell csin�lni. Ez a k�perny� jelenik meg:

Add meg az adatokat ,lehet�leg �kezet n�lk�l. A sz�ml�d neve tetsz�leges lehet ,de aj�nlott ,hogy a neved legyen pl. Bela Varga "Submit" gomb ut�n, ha mindent j�l t�lt�tt�l ki, akkor m�r a f�sz�ml�ba l�psz be �s k�sz a Liberty reserve regisztr�ci�.
 

K�t be- �s kifizet�si lehet�s�get mutatok be. Az egyik Goldux a m�sik az XChanger.

Liberty Reserve be-�s kifizet�s

Goldux

A Liberty Reserve -re k�zvetlen�l (pl. banksz�ml�r�l vagy hitelk�rty�r�l) befizetni nem lehet p�nzt. Sz�ks�g van egy k�ztes p�nzv�lt� oldalra egy Liberty Reserve exchanger -re. Ilyen pl. a Goldux.

A Goldux magyar nyelven is el�rhet� ,ami megk�nny�ti a haszn�lat�t.
A Goldux -al az al�bbi tranzakci�kra van lehet�s�g:

Banksz�ml�r�l - Liberty Reserve -re     D�j: 2,5 USD + az �sszeg 4,9% -a

Liberty Reserve - Banksz�ml�ra          D�j: 2,5 USD + az �sszeg 2,9% -a

Ha regisztr�lni akarsz a Goldux -n�l ,akkor klikkelj erre a linkre: Goldux vagy a fentebbi banner-ra.

El�sz�r v�lassz nyelvet! Van lehet�s�g a magyar nyelv v�laszt�s�ra is. Majd kattints az "�j regisztr�ci�" feliratra �s t�ltsd ki az �rlapot �rtelem szer�en! M�r be is regisztr�lt�l �s bel�phetsz felhaszn�l� n�vvel �s jelsz�val.

Az "E-Currancy" v�tel �s elad�s men�pontra kattintva van lehet�s�ged Liberty Reserve sz�ml�dat felt�lteni vagy onnan kiutalni a banksz�ml�dra.

El�sz�r add meg, hogy honnan hova �s mennyit akarsz utalni. Majd a k�vetkez� k�perny�n l�tod ,hogy mennyit k�ldesz �s mennyi fog meg�rkezni a levon�sok ut�n. Itt �rd be a "Liberty Reserve" mez�be a Liberty Reserve sz�mlasz�modat. Ez egy "U "bet�vel kezd�dik. Alatta pedig a "Liberty Reserve sz�mla neve" mez�be pedig a sz�mla nev�t ,amire elnevezted amikor a Liberty Reserve -hez beregisztr�lt�l.Pl. lehetett a saj�t neved is ( Bela Varga ) L�sd. Liberty Reserve regisztr�ci�.

A k�vetkez� k�perny�n az utal�s r�szleteit l�tod ,hogy hova kell k�ldeni a p�nzt �s innen k�ldik tov�bb a Liberty Reserve -nek. Utal�skor ne felejtsd el be�rni a megjegyz�s rovatba a Tranzakci�s sz�mot! Pl.: ORDER 8607

Liberty Reserve be-�s kifizet�s

XChanger

Itt nem lehet k�zvetlen�l banksz�ml�nkr�l �tv�ltani Liberty Reserve-re, hanem el�sz�r pl. Alertpay-re t�lt�nk fel p�nzt �s onnan lehet Liberty Reserve-re k�ldeni.

�tv�lt�si jutal�kok:
K�ld�s/Fogad�s Liberty Reserve Solidtrust Global DigitalPay Alertpay Perfectmoney
Liberty Reserve - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Solidtrust 8.00% - 0.00% 8.00% 8.00%
Global DigitalPay 8.00% 8.00% - 8.00% 8.00%
Alertpay 9.90% 3.90% 0.00% - 9.90%
Perfectmoney 8.00% 0.00% 0.00% 0.00% -

Teh�t, ha Alertpay -r�l k�ld�nk Liberty -re annak a jutal�ka 9.90% , de Liberty -r�l Alertpay -re Ingyenes!!!
Minden sikeres p�nzv�lt�s ut�n kapni fogsz egy b�nusz k�dot ( Discount Code ), amivel legk�zelebb m�g olcs�bban v�lthatsz p�nzt !!!!

XChanger regisztr�ci�

- Az XChanger oldal bal oldal�n klikkelj a "want to be a member" feliratra!

T�ltsd ki a megjelen� �rlapot!
 • Username:                       Adj meg egy felhaszn�l�nevet
 • Password:                       Adj meg egy jelsz�t, amivel majd be tudsz l�pni
 • Confirm password:          �rd be �jra a jelsz�t
 • Your e-mail address:        email c�med �rd ide
 • Confirm e-mail address:   �rd be m�g egyszer az email c�med

Klikkelj az "I accept the Terms uf Use" feliratra �s megjelenik el�tte egy z�ld pipa

Majd klikkelj a "Submit" feliratra

Ezut�n kapni fogsz egy e-mailt, a benne lev� linkre kattints! Az e-mail meg�rkezt�ig, ak�r 1-2 �ra is eltelhet.
Ezut�n m�r betudsz l�pni az XChanger sz�ml�dra.

- Ha Alertpay -en kereszt�l szeretn�l p�nzt v�ltani, akkor igazolnod kell a szem�lyazonoss�god. Ezt a baloldali men�ben az "Account verification" men�pont alatt lehets�ges. Itt ezeket kell megadni:

 • First Name:        Keresztneved
 • Last Name:        Vezet�kneved
 • Country:           Orsz�g pl. Hungary ( Magyarorsz�g )
 • T�ltsd fel egy igazolv�nyod k�p�t ( Max. 1 MB ). pl szem�lyi, vagy �tlev�l, vagy jogsi!
 • T�ltsd fel egy k�z�zemi sz�ml�d, ha nincs, akkor egy m�sik igazolv�nyod, de ne azt amit el�bb felt�lt�tt�l!
- P�nzv�lt�s kezdem�nyez�s�hez bel�p�s ut�n klikkelj a baloldali men�ben a "New exchange" men�pontra!

Ezut�n n�gy l�p�sben ind�thatod el a p�nzv�lt�st:

 1. Ki kell v�lasztani, hogy honnan hova akarsz utalni. Bal oldali oszlopban a honnan, a jobboldaliban a hova. Majd klikkelj a "Next"-re!
 2. L�pj be az Xchanger fi�kodba, ha m�g nem tetted volna meg.
 3. Add meg a fi�k azonos�t�idat. Pl. ha Alertpay-r�l k�ldesz p�nzt Liberty Reserve -re, akkor �rd be az Alertpay e-mail-od, amivel oda regisztr�lt�l a jobb oldalon meg az LR sz�mla azonos�t�d ( U bet�vel kezd�dik ). Majd �rd be, hogy mennyit akarsz k�ldeni �s megjelenik a jobb oldalon, hogy mennyi fog meg�rkezni. �rhatsz megjegyz�st m�g, de nem musz�j. Majd klikkelj a "Next" -re
 4. Utols� l�p�sben n�zd �t a tranzakci� adatait! �rd be a b�nusz k�dod, ha van ( Discount Code )! Ilyet minden sikeres utal�s ut�n kapsz, �gy m�g olcs�bb a p�nzk�ld�s. Ha szeretn�l SMS-t kapni a tranzakci�r�l, akkor v�laszd ki az orsz�got �s �rd be a telefonsz�mod! 7 naponta 1 SMS ingyenes. Majd klikkelj a "Next" -re!
Ahhoz, hogy Alertpay -r�l Liberty Reserv-re meg�rkezzen a p�nz 7 nap kell.
A bal oldali men�ben a "View pending exchanges" men�ben nyomon tudod k�vetni az utal�sod �llapot�t.